Mechanika pohybu psa

pes-behPes se pohybuje 3 druhy a to krokem, klusem a cvalem. Pohyb zabezpečuje pohybová soustava, kterou tvoří kostra a svalstvo. Pánevní končetiny slouží převážně jako motor, zatím co hrudníkové končetiny zachytávají pohyb a udržují rovnováhu.

Krok – krokem se pes pohybuje obvykle na vodítku, případně tehdy, když čichem něco pozorně zkoumá. Pohyb začíná vždy některou pánevní končetinou. Pokud například vykročí pravou pánevní končetinou, budou následovat ostatní končetiny v pořadí pravá hrudníková, levá pánevní, levá hrudníková.

Klus – pes se nejčastěji pohybuje klusem. Podle potřeby dokáže klus zkrátit nebo prodloužit, čímž se pohyb zpomaluje nebo zrychluje – mění se tempo. Při rychlosti 10 až 11 km/hodinu dokáže přeběhnout značné vzdálenosti. To však závisí od tělesné stavby psa, plemena a samozřejmě trénovanosti.

Cval – cval je nejrychlejší pohyb psa. Je to vlastně nepřetržitý sled dlouhých přízemných skoků.

Označení:, , , ,